Giỏ hàng đang trống!

HỖ TRỢ - ZALO

0909 458 230

0975 380 462

SỰ KIỆN
Hàng mới về ngày 14-11-2013
YMS Gundam Shop vừa về một đợt mới, danh sách các mặt hàng như sau:A ReD D Exia B Hang Moi C Giao Hang B Blue
HÀNG ĐANG GIẢM GIÁ Subscribe
350.000 VNĐ
290.000 VNĐ
230.000 VNĐ
150.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
990.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ
1.180.000 VNĐ
480.000 VNĐ
420.000 VNĐ

Bandai - view all

480.000 VNĐ
1.280.000 VNĐ
850.000 VNĐ
790.000 VNĐ
790.000 VNĐ
420.000 VNĐ
420.000 VNĐ
480.000 VNĐ
580.000 VNĐ
250.000 VNĐ

China - view all

240.000 VNĐ
1.620.000 VNĐ
390.000 VNĐ
420.000 VNĐ
240.000 VNĐ
220.000 VNĐ
780.000 VNĐ
680.000 VNĐ
520.000 VNĐ

Đấu sĩ LBX - view all

440.000 VNĐ
480.000 VNĐ
480.000 VNĐ
480.000 VNĐ
450.000 VNĐ
650.000 VNĐ
780.000 VNĐ
780.000 VNĐ
480.000 VNĐ

Robot - view all

650.000 VNĐ
950.000 VNĐ
980.000 VNĐ
830.000 VNĐ

Figures - view all

390.000 VNĐ
430.000 VNĐ
350.000 VNĐ

Evolve - view all

980.000 VNĐ
720.000 VNĐ
580.000 VNĐ
460.000 VNĐ

Phụ Kiện - view all

150.000 VNĐ
180.000 VNĐ
140.000 VNĐ
120.000 VNĐ
200.000 VNĐ
150.000 VNĐ
150.000 VNĐ

Công Cụ - view all

80.000 VNĐ
80.000 VNĐ
80.000 VNĐ
190.000 VNĐ
130.000 VNĐ
80.000 VNĐ
80.000 VNĐ

Hàng Giảm Giá - view all

480.000 VNĐ
420.000 VNĐ
480.000 VNĐ
420.000 VNĐ
480.000 VNĐ
420.000 VNĐ
480.000 VNĐ
420.000 VNĐ
420.000 VNĐ

YMS Gundam Shop | Chuyên Bán Mô Hình Gundam | LBX | Robot Gundam Trung Quốc Đài Loan Hong Kong | Bandai | TT Hongli | Daban | Dragon Momoko | MC Model | Zoids | Figure | Phụ Kiện | Sơn | Công Cụ

 • Auldey
 • Loongon
 • BT Model
 • Dragon Momoko
 • Bandai
 • QY Model
 • Daban
 • MC Model
 • TT Hongli
 • STK
 • Gogo